Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Byczyny

wyjazd-do-byczyny-20141001-02-11W dniach 01-02.10.2014 r. został zorganizowany dwudniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny dla uczestników projektu „ Kształcenie Inspiracja Szkolenie”. W ramach wyjazdu została zrealizowana wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych w Gminie Byczyna (województwo opolskie) oraz zapewniono zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych.

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzili Muzeum Produkcji Zapałek
w Częstochowie, gdzie mieli okazję obejrzeć zabytkowy park maszynowy, prześledzić cały cykl produkcyjny zapałek oraz obejrzeć film nakręcony w 1913 r. „Pożar zapałczarni
w Częstochowie”, będący jednym z najstarszych zachowanych polskich dokumentów filmowych. Następnie w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach uczestnicy brali udział w prelekcjach na temat spółdzielczości, partnerstwa i współpracy trójsektorowej. W Spółdzielni Socjalnej GRÓD w Biskupicach mieli okazję zapoznać się z działalnością podmiotu ekonomii społecznej oraz zwiedzić i zobaczyć: zbrojownię, przymierzalnię średniowiecznych strojów, tor łuczniczy, tory do rzutów nożem i toporem, wystawę narzędzi  tortur, pokaz strzelania z trebusza …

Więcej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na realizacje kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestników Projektu  „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, realizowanego w ramach Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły 3 oferty.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest:
Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Więcej

Aktualne działania w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” trwają przygotowania do organizacji kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestników Projektu. Szkolenie będzie obejmować zagadnienia teoretyczne z zakresu ratownictwa medycznego oraz zajęcia praktyczne na fantomie.

Dla Uczestników projektu przewidziany jest również dwudniowy wyjazd integracyjno edukacyjny. W czasie wyjazdu planowana jest wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych/podmiotach ekonomii społecznej oraz turystyka krajoznawcza odwiedzanego terenu.

Trwają procedury wyłaniania wykonawców wyżej wymienionych zadań.

Więcej

Wyniki kontroli projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW dniach 6,9,12,13 oraz 26 maja 2014 Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego przeprowadziło kontrole planową, która obejmowała kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyżej wymieniony projekt realizowany jest od 1.11.2012 do 31.10.2014 przez Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli projekt konkursowy pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” został oceniony w kategorii 1 wg. schematu:

Kategoria nr 1 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany prawidłowo, ewentualnie potrzebne są niewielkie usprawnienia.

Kategoria nr 2 – system funkcjonuje/projekt jest realizowany w sposób poprawny, ale potrzebne są usprawnienia.

Kategoria nr 3 – system działa/projekt jest realizowany w sposób częściowo poprawny, ale występują istotne uchybienia/nieprawidłowości potrzebne są znaczne usprawnienia.

Kategoria nr 4 – …

Więcej

Staże dla Uczestników Projektu

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej realizujący projekt pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że grupa 25 uczestników w/w projektu od 01.03.2014 została skierowana na 6 miesięczne staże zawodowe. 17 uczestników projektu podjęło staże w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego Skarżyska-Kamiennej oraz instytucjach im podległych tj. w Urzędzie Miasta, Starostwie Powiatowym, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Państwowej Szkole Muzycznej, Muzeum im. Orła Białego, Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych, Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Zarządzie Zasobów Komunalnych, Zespole Szkół Technicznych i Domu Pomocy Społecznej. 8 uczestników projektu zostało skierowanych na staże zawodowe do lokalnych przedsiębiorców. Od kwietnia 2014 r. grupa 18 uczestników projektu podjęła kurs języka angielskiego w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych i atrakcyjności na rynku pracy.

Więcej

Szalone nożyczki – wizyta w teatrze

plakat

01.03.2014 r. uczestnicy unijnego projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego odwiedzili Teatr Powszechny w Radomiu. Obejrzeli sztukę Paula Pörtnera „Szalone nożyczki”. Jest to komedia kryminalna napisana w latach 60-tych i od tamtej pory nieprzerwanie grana jest na całym świecie. Zbiera świetne recenzje i zapełnia sale teatralne. „Szalone nożyczki” nie są typową sztuką. Na tle wielu spektakli wyróżnia się humorem, oryginalnością, improwizacją oraz najważniejszą cechą – interaktywnością. Akcja rozgrywa się w salonie fryzjerskim, mieszczącym się w kamiennicy, w której dochodzi do morderstwa znanej pianistki. Ponieważ narzędziem zbrodni są nożyczki fryzjerskie wszyscy klienci i pracownicy salonu stają się podejrzanymi. Inspektor policji wraz ze swoim asystentem aby ustalić sprawcę muszą odtworzyć wydarzenia. Od tego momentu udział w sztuce bierze publiczność, która pomaga policjantom weryfikować zeznania podejrzanych, a także sama może zadawać im pytania. Zaskakujące jest …

Więcej

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług medycznych lekarza medycyny pracy dla uczestników projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 05.02.2014 r. na świadczenie usług medycznych Lekarza medycyny pracy dla uczestników projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” wpłynęła 1 oferta:

  • Prywatny Gabinet Medycyny Pracy lek. med. Anna Sokół, 26-100 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 3

Z powyższym Gabinetem została zawarta w dniu 13.02.2014 r. umowy na realizację ww. usług medycznych.

Więcej

Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z uczestnikami projektu:

  • Lekarza medycyny pracy

Więcej

Projekt “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” trwa nadal…

MOPSW realizowanym w Klubie Integracji Społecznej projekcie „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” organizowane są zajęcia grupowe oraz indywidualne dla Uczestników Projektu. Specjaliści zatrudnieni w ramach projektu tj. psycholog, prawnik, doradca zawodowy, lekarz medycyny pracy, profilaktyk uzależnień zgodnie z określoną indywidualnie ścieżką realizują działania na ich rzecz. Informatyk prowadzi zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Do chwili obecnej 20 Uczestników Projektu zakończyło udział w zajęciach komputerowych. W miesiącu październiku 2013 r. Uczestnicy Projektu ukończyli szkolenia: „Nowoczesny sprzedawca-kasjer z minimum sanitarnym”, oraz „Ogrodnik terenów zielonych”. W miesiącu listopadzie 2013 r. Zakończyło się szkolenie „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”.

Obecnie wspólnie z Partnerem Projektu – Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej zostały opracowane profile zawodowe Uczestników i prowadzone są rozmowy z pracodawcami dotyczące odbycia 6 miesięcznych staży zawodowych. W miesiącu marcu 2014r. zaplanowano wyjazd integracyjno-edukacyjny do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Szalone nożyczki”.

Więcej

Wycieczka integracyjna do Bałtowa

P1030833 sW dniu 12.07.2013 r. uczestnicy projektu  „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Bałtowa.

Podczas wycieczki organizatorzy zapewnili uczestnikom miłe spędzanie wolnego czasu z wieloma atrakcjami.

Więcej

Trwa rekrutacja do projektu

MOPSInformujemy, iż trwa rekrutacja do projektu pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

  • wiek: 18–24 lata;
  • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
  • wykształcenie maksymalnie średnie.

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Informatyk

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

  • Informatyka.

Więcej