Poszukiwany Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

MOPSW związku z realizacją od 01.03.2014 do 31.12.2014 r. Projektu “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalisty ds. zamówień publicznych

Od kandydata/kandydatki wymagamy:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe;
 • doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę przy zamówieniach publicznych w projektach współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

Planowana forma realizacji zadania – usługa.

Harmonogram realizacji usług z zakresu zamówień publicznych będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.

Prosimy o przesyłanie oferty usługi na adres:

 • poczty elektronicznej:// < ![CDATA[ // < ![CDATA[ eval(unescape('%64%6F%63%75%6D%65%6E%74%2E%77%72%69%74%65%28%27%3C%61%20%68%72%65%66%3D%22%6D%61%69%6C%74%6F%3A%73%65%6B%72%65%74%61%72%69%61%74%40%6D%6F%70%73%2E%73%6B%61%72%6B%61%6D%2E%70%6C%22%3E%73%65%6B%72%65%74%61%72%69%61%74%40%6D%6F%70%73%2E%73%6B%61%72%6B%61%6D%2E%70%6C%3C%2F%61%3E%27%29')) // ]]>,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Więcej

Poszukiwani specjaliści do pracy w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS II”

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • profilaktyka uzależnień ( prowadzenie zajęć ind i gr. oraz grup wsparcia);
 • prawnika (poradnictwo prawne);
 • psychologa (prowadzenie zajęć grupowych i grup wsparcia);
 • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych).

Więcej

Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • lekarza medycyny pracy

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent osoby niepełnosprawnej

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • asystenta osoby niepełnosprawnej

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent rodziny

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • asystenta rodziny

Więcej

Poszukiwany specjalista do prawnej obsługi projektu „Nowe Szanse w MOPS II”

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • prawnika (obsługa prawna projektu)

Więcej

Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II”

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – asystent koordynatora

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • asystenta koordynatora

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Nowe Szanse w MOPS II” – pracownik biurowy

W związku z realizacją Projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS II”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • pracownika biurowego

Więcej

Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług medycznych lekarza medycyny pracy dla uczestników projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert z dnia 05.02.2014 r. na świadczenie usług medycznych Lekarza medycyny pracy dla uczestników projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” wpłynęła 1 oferta:

 • Prywatny Gabinet Medycyny Pracy lek. med. Anna Sokół, 26-100 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 3

Z powyższym Gabinetem została zawarta w dniu 13.02.2014 r. umowy na realizację ww. usług medycznych.

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Informatyk

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Informatyka.

Więcej

Poszukiwany specjalista do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z uczestnikami projektu:

 • Informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych).

Więcej