Projekt Moja Rodzina

Klub Integracji Społecznej serdecznie zaprasza całe rodziny do udziału w projekcie „Moja rodzina”.

Projekt „Moja rodzina” został opracowany z myślą o poprawie funkcjonowania społeczno-rodzinnego. Zapewniamy specjalistyczne wsparcie indywidualne i grupowe, atrakcyjne treningi w tym, coaching rodzicielski. W trakcie gdy rodzice będę udoskonalać swoją wiedzę i umiejętności, dzieci pod opieką animatora zabaw będą kreatywnie i twórczo spędzać czas. W celu umocnienia więzi rodzinnych przewidujemy dla uczestników projektu 3-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny podczas, którego będą poruszane interesujące tematy dotyczące współczesnej młodzieży.  Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia specjalistów m.in. psychologa, prawnika, logopedy, w zależności od potrzeb rodziny.  Projekt „Moja rodzina” jest dedykowany dla 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Więcej informacji otrzymasz w biurze projektu, które mieści się w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sikorskiego 10 w Skarżysko-Kamiennej lub kontaktując się z pracownikami Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej pod tel. 41-252-80-28 lub 41-252-05-97.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, rekrutacja trwa, przyjdź nie czekaj!

 

Projekt „Moja rodzina” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)  w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie  dla Świętokrzyskiego 2021-2027.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, #PomocSpołeczna, #rodzina

 

 

 

 

 

Gmina Skarżysko – Kamienna otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Moja rodzina”.

Projekt realizujemy, aby wspierać integrację społeczną 120 osób z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez objęcie zindywidualizowany wsparciem.

W ramach powyższego projektu zaplanowano: Trening Integracji Emocjonalnej, Trening Komunikacji Partnerskiej, Trening Kompetencji Rodzicielskich z modułem postaw antydyskryminacyjnym, Trening Zastępowania Agresji, Coaching rodzicielski, Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową, Specjalistyczne doradztwo, Organizacja wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, Zapewnienie opieki dla dzieci podczas warsztatów i spotkań indywidualnych oraz wsparcie asystenta rodziny.

Efektem projektu będzie poprawa funkcjonowania społeczno-rodzinnego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Wartość projektu: 1 389 311,50 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 180 914,78 zł

Więcej informacji: Klub Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 10 Skarżysko – Kamienna, telefon: 41 25 28 028

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, #PomocSpołeczna, #rodzina

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – POBIERZ WERSJA PDF

Komentowanie jest wyłączone.