Kinopark 2015

kinopark_2015W piątek i sobotę (28-29.08.2015) odbyła się VIII edycja imprezy plenerowej „Kinopark”. Organizatorami był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wspólnie z Miejskim Centrum Kultury. Impreza zrealizowana była w ramach projektu systemowego  „Nowe Szanse w MOPS II ” – edycja 2015, Poddziałanie 7.1.1. Impreza współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki.

Tegoroczna edycja Kinoparku zapewniła mieszkańcom wiele atrakcji. Przez dwa dni odbywały się turnieje gier wielkoformatowych, które były motywem przewodnim imprezy,  warsztaty plastyczne i zabawy dla dużych i małych, pokazy tańca z ogniem oraz występy muzyczne. Na dwa dni zaplanowano pokazy 4 polskich filmów.  W piątek 28 sierpnia wyświetlone zostały „Bolek i Lolek na wakacjach” oraz „Kiedyś będziemy szczęśliwi” w reżyserii Pawła Wysoczańskiego, natomiast w sobotę 29 sierpnia dalszy ciąg przygód „Bolka i Lolka na wakacjach” oraz „Wszystko będzie dobrze” w reżyserii Tomasza Wiszniewskiego.

kinopark_2015 Więcej

Konferencja Podsumowująca projekt systemowy “Nowe Szanse w MOPS II – edycja 2015”

konferencja-podsumowujaca-20150827-1827 sierpnia 2015 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej projekt systemowy “Nowe Szanse w MOPS II – edycja 2015”, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W tegorocznej edycji projektu trwającej od lutego do sierpnia uczestniczyło 31 klientów MOPS z rodzinami. Praca socjalna prowadzona z uczestnikami projektu miała na celu: aktywizację klienta motywującą do podejmowania samodzielnych działań, zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej, zrozumienie mechanizmów rynku pracy oraz podwyższenie samooceny i dbałość o własny wizerunek. Realizacji tych celów służyły: poradnictwo indywidualne i grupowe prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego, prawnika i profilaktyka uzależnień.

13 osób odbyło 3 miesięczny staż w różnych placówkach na terenie miasta. 3 rodziny wyjechały na turnusy rehabilitacyjne. 5 osób podwyższyło kwalifikacje zawodowe kończąc szkolenia zawodowe, kolejne 5 zostało skierowane do Centrum Integracji Społecznej. Prace społeczno-użyteczne wykonywało 9 osób. Na kurs prawa jazdy zostało skierowanych 5.

W ramach projektu odbyły się imprezy integracyjne: Dzień Dziecka w Muzeum im. Orła Białego, wycieczka …

Więcej

Wyjazd integracyjny do Bałtowa

wyjaz-integracyjny-baltow-20150703-693 lipca 2015  r. odbył się wyjazd integracyjny uczestników projektu wraz z rodzinami do Bałtowa. Wycieczka została zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS II” – edycja 2015 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uczestnicy mieli do dyspozycji wiele atrakcji. Zobaczyli m.in. cały bałtowski zwierzyniec, w formie safari. Zwierzęta przyciągały uwagę nie tylko najmłodszych. Dużo emocji zapewnił zjazd rollercoasterem, a także wesołe miasteczko i film obejrzany w technologii 5D.
Wszyscy uczestnicy pomiędzy atrakcjami mieli zapewniony ciepły obiad.
Cała wycieczka się udała i wszyscy wrócili do domu szczęśliwi.

Więcej

Aktualne działania w projekcie „Nowe Szanse w MOPS II”

aktualne-dzialania-w-projekcie-20150626-4Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od lutego do sierpnia 2015 r. realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II ” – edycja 2015, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W projekcie bierze udział 31 bezrobotnych klientów MOPS z rodzinami. 25 osób uczestniczy w zajęciach organizowanych przez KIS. W ramach tych zajęć są: warsztaty informatyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z informatykiem, psychologiem, profilaktykiem uzależnień, lekarzem medycyny pracy, prawnikiem, doradcą zawodowym. Zajęcia te organizowane są w celu określenia indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienia własnej samooceny, promowania postaw prospołecznych UP według zidentyfikowanych potrzeb, nabycia praktycznych umiejętności obsługi komputera.
Poradnictwo i doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Partnera działań – Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Od kwietnia rozpoczęły się staże dla Uczestników projektu. Odbywa je 13 osób. Po 5 osób skierowanych jest na kurs prawa jazdy, szkolenia zawodowe oraz uczestniczy w zajęciach …

Więcej

Dzień Dziecka w Muzeum im. Orła Białego

P10504842 czerwca 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS II” – edycja 2015 zorganizował imprezę społecznościowo-integracyjną z okazji Dnia Dziecka w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.
Impreza rozpoczęła się ok. godz. 14 zwiedzaniem Muzeum wraz z przewodnikami. Na koniec odbył się konkurs z nagrodami z wiedzy o eksponatach i Muzeum. Odbył się tradycyjnie już przejazd transporterem opancerzonym BTR-60, na który nie brakowało chętnych. Następnie dzieciom rozrywkę i zabawy zapewniał Klaun z Księżniczką. Na koniec imprezy na uczestników czekał mały poczęstunek z grilla.
Wszyscy wracali do domów zadowoleni po dniu pełnym atrakcji.

Więcej

Projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II ” – edycja 2015 trwa

projekt-systemowy-nowe-szanse-w-mops-ii–edycja-2015-trwa-2Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od lutego do sierpnia 2015 r.  realizuje projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II” – edycja 2015, Poddziałanie 7.1.1. Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 31 bezrobotnych klientów MOPS  z rodzinami. 25 osób uczestniczy w zajęciach organizowanych przez KIS. W ramach tych zajęć są: warsztaty informatyczne, zajęcia indywidualne i grupowe z informatykiem,  psychologiem, profilaktykiem uzależnień, lekarzem medycyny pracy, prawnikiem, doradcą zawodowym.  Zajęcia te organizowane są w celu określenia indywidualnych potrzeb, predyspozycji, zmotywowania do działania, podniesienia własnej samooceny, promowania postaw prospołecznych UP według zidentyfikowanych potrzeb, nabycia praktycznych umiejętności obsługi komputera.

Poradnictwo i doradztwo zawodowe prowadzone jest przez Partnera działań – Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

Od  27 kwietnia rozpoczną się staże dla Uczestników projektu. Odbywać je będzie 13 osób. Po 5 osób skierowanych jest na kurs prawa jazdy, szkolenia zawodowe oraz …

Więcej

Staże dla Uczestników Projektu Nowe Szanse w MOPS II

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt pn. „Nowe Szanse w MOPS II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 współfinansowany przez unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że grupa 13 uczestników ww. projektu jest przygotowywana do skierowania na 3 miesięczne staże zawodowe głownie do jednostek budżetowych naszej gminy.

W załączeniu można pobrać “Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu”.

Załączniki:

 • Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu
 • Więcej

  Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” edycja 2015

  MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu lutym 2015r rozpoczynamy  realizację projektu systemowego „Nowe Szanse w  MOPS II” – edycja 2015r finansowanego ze środków Unii Europejskiej
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
  i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
  Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
  Działaniami projektowymi objętych będzie  30  osób wraz z rodzinami. Uczestnicy biorący udział
  w projekcie objęci będą kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

  W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystać będą z różnych form wsparcia grupowego , indywidualnego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

  W ramach działań projektowych przewidziane są również:

  • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
  • staże i prace społecznie użyteczne;
  • środowiskowe imprezy integracyjne
  • zajęcia psychoruchowe na basenie oraz rehabilitacja zdrowotna
  • korepetycje przedmiotowe …

   Więcej

  Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”

  P105024618 grudnia 2014 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS II ”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

  Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. W projekcie wzięło udział 117 rodzin, zawarto 91 kontraktów socjalnych i 26 Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu zrekrutowano 8 osób niepełnosprawnych i zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 40 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych i 21 ukończyło kurs prawa jazdy. 13 uczestników zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej. 24 uczestników w wieku do 30 lat odbyło staże zawodowe …

  Więcej

  Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Nowe Szanse w MOPS II”

  MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej informują, iż dnia 18 grudnia 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury, ul. J. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Nowe Szanse w MOPS II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Więcej