Program Aktywizacja i Integracja

MOPS-KrzyweOd kwietnia br. w Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizowany jest „Program Aktywizacja i Integracja w powiecie skarżyskim w 2016 r.” przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy i Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji.

Głównym celem Programu (PAI) jest rozwinięcie kompetencji społecznych oraz powrót do aktywności społecznej i zawodowej jego uczestników.

Program składa się z dwóch bloków działań:

 • Aktywizacji zawodowej – realizowanej poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych przez uczestników PAI.
 • Integracji społecznej – realizowanej poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem, profilaktykiem, coachem i pracownikiem socjalnym.
 • PAI skierowany jest do grupy 20 bezrobotnych osób z terenu naszego miasta. Realizowany będzie w 3 dwumiesięcznych edycjach.

  MOPS-Krzywe SSPII PUP-Skarżysko-Kamienna

   

  Więcej

  Nabór na bezpłatne szkolenie warsztatowe

  SSPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza na bezpłatne szkolenia warsztatowe w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Miejsce szkolenia – siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

  Zakres tematyczny szkolenia:

  • prawne aspekty zakładania i funkcjonowania firmy,
  • podstawy rachunkowości firmy,
  • podstawy przedsiębiorczości społecznej,
  • podstawowe informacje z zakresu dokumentacji i rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
  • formy opodatkowania firmy,
  • procedury związane z rejestracją firmy,
  • podstawy prawa pracy,
  • praktyczne tworzenie biznes planu,
  • analiza działalności firmy i otoczenia rynkowego,
  • podstawy zarządzania i marketingu,
  • ustalenie przychodów i kosztów, analiza finansowa oraz rentowność,
  • doradztwo z zakresu ekonomii społecznej w tym zakładanie spółdzielni socjalnej,
  • wsparcie indywidualne doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, specjalisty
   z zakresu  finansów i księgowości, …

   Więcej

  Szkolenia w ramach Projektu „Moja Własna Firma”

  SPII

  Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji realizuje szkolenia w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Planowany termin szkoleń przewidziany jest w dniach 22-26 września; 6-10 października 2014. Miejsce szkolenia – siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  sspii

  Więcej

  Bezpłatne szkolenie warsztatowe (22-25.04.2013 r.)

  SPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne do uczestnictwa w warsztacie z zakresu: “Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.
  Szkolenie odbędzie się w dniach od 22 do 25 kwietnia 2013 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1, III piętro, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  Więcej

  Bezpłatne szkolenie warsztatowe (18-21.03.2013 r.)

  SPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne do uczestnictwa w warsztacie z zakresu: “Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.
  Szkolenie odbędzie się w dniach od 18 do 21 marca 2013 r. w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1, III piętro, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  Więcej

  Bezpłatne szkolenie warsztatowe

  SPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne do uczestnictwa w warsztacie z zakresu: “Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.
  Szkolenie odbędzie się w dniach od 4 do 7 marca 2013 r. w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1, III piętro, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  Więcej

  Bezpłatne szkolenie warsztatowe

  SPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w warsztacie z zakresu: “Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.
  Szkolenie odbędzie się w dniach od 11 do 14 lutego 2013 r. w godzinach od 08:00 do 14:00 w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1, III piętro, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  Więcej

  Bezpłatne szkolenie warsztatowe

  SPIIZarząd Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji zaprasza zainteresowane osoby do uczestnictwa w warsztacie z zakresu: “Działalność gospodarcza od podstaw (w tym w formie spółdzielni socjalnej) oraz opracowanie biznes planu na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw”.
  Warsztat odbędzie się w dniach od 28 do 31 stycznia 2013 r. w siedzibie SSPiI, ul. Plac Floriański 1, III piętro, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

  Więcej

  SSPiI: Bezpłatne konsultacje i poradnictwo

  SPIIOd 1 stycznia 2013 roku w każdą środę i piątek w godzinach od 15:00 do 17:00 w siedzibie Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji – ul. Plac Floriański 1, pokój 322 (III piętro) prowadzone będą indywidualne konsultację i poradnictwo w zakresie:

  • uruchamiania firmy ze szczególnym uwzględnieniem małych biznesów i jednoosobowej działalności gospodarczej;
  • opracowywania biznes planów,
  • korzystanie z zewnętrznych źródeł pomocowych tj. dotacji na uruchomienie działalności gospodarczej.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

  Więcej