Życzenia dla pracowników socjalnych

konwent-kisRada Programowa IV Kadencji 2014/2015 z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składa serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienny trud wspierania osób i rodzin, które
z racji swojej sytuacji życiowej muszą korzystać z różnych form pomocy społecznej. Rada Programowa złożyła życzenia dla wszystkich Pracowników Socjalnych na ręce Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPIPS, a także dyrektorów regionalnych ośrodków polityki społecznej.

Treść listów w załącznikach:

 • List do DPiIS.
 • List do OPS.
 • Więcej

  Bezpieczny rowerzysta

  bezpieczny-rowerzysta-20141110-10Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w ramach działań projektowych został zorganizowany cykl spotkań „Bezpieczny rowerzysta”.
  W październiku i listopadzie br. wytypowana grupa dzieci uczestników projektu uczęszczała na zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z otrzymaniem karty rowerowej. Wiedza teoretyczna z zakresu ruchu drogowego była przekazywana przez instruktora nauki jazdy w Klubie Integracji Społecznej MOPS. Zajęcia praktyczne odbywały się w Miasteczku Ruchu Drogowego w Skarżysku-Kamiennej. Dzieci pozytywnie zaliczyły końcowy test, a miłą niespodzianką były prezenty dla młodych rowerzystów – kaski ochronne, odblaski i inne akcesoria rowerowe.

   

   

  Więcej

  Nie przechodź obojętnie!

  P1040977W dniu 13.11.2014 r. w Zespole Placówek Oświatowych nr 5 przy ulicy Zielna 29 w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie o charakterze edukacyjnym i obywatelskim pod nazwą: „Nie przechodź obojętnie” organizowanej dla uczestników i otoczenia projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” oraz dla społeczności lokalnej.

  Spotkanie odbyło się we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej, Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych oraz Świętokrzyskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża. W spotkaniu wzięli udział również uczniowie powyższej placówki oświatowej.

  Uczestnicy zapoznali się z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyką zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

   

  Więcej

  Spotkanie o charakterze edukacyjno-obywatelskim

  spotkanie-o-charakterze-edukacyjno-obywatelskim-20141108-7Dnia 08.11.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach realizowanego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wraz ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej oraz Komendą Powiatową Policji w Skarżysku-Kamiennej, był organizatorem spotkania o charakterze edukacyjno obywatelskim. Dotyczyło ono zasad bezpieczeństwa drogowego. Spotkanie to odbyło się podczas Powiatowego Marszobiegu Jesiennego.

  W ramach spotkania przeprowadzono pogadankę tematyczną „Pieszy bezpieczny na drodze” oraz konkursy z nagrodami.

  Uczestnicy biorący udział w tegorocznej jesiennej edycji marszobiegu mieli do pokonania czterokilometrową trasę dookoła zalewu Rejów prowadzącą ścieżką rowerową. Dla wszystkich uczestników przewidziany był poczęstunek oraz wiele atrakcji, m.in. „Szukanie skarbów”, karaoke oraz występ lokalnego artysty Wacława Pejasa.

   

  Więcej

  V Skarżyski Marsz „Różowej Wstążeczki”

  v-skarzyski-marsz-rozowej-wstazeczki-20141010-9V Skarżyski Marsz „Różowej Wstążeczki” odbył się dnia 10.10.2014 r.

  Od 5 lat MOPS w Skarżysku-Kamiennej jest współorganizatorem tej imprezy. Odbyła się ona w ramach realizowanego projektu „Nowe Szanse w MOPS II” wykonując zadania projektowe o charakterze imprezy środowiskowej – współfinansuje jej organizację. Marsz ma na celu profilaktykę raka piersi oraz propagowanie badań mammograficznych. Uczestnicy marszu wyruszyli ze skarżyskich Plant i przemaszerowali na skwer pod Miejskie Centrum Kultury, gdzie odbył się piknik profilaktyczny. W czasie pikniku była możliwość wykonania badań mammografii piersi, badań ciśnienia krwi oraz poziomu cukru we krwi. Odbyły się również warsztaty samobadania piersi. Piknik uatrakcyjniły konkursy o wiedzy profilaktycznej oraz występy muzyczne lokalnych zespołów. Przedstawione zostały prace plastyczne uczestników konkursu plastycznego przeprowadzonego wśród uczniów szkół gimnazjalnych z terenu miasta. Zwycięzcy konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody. Uczestnicy pikniku mogli również skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Mostek, Koło Gospodyń Wiejskich z Grzybowej Góry i Centrum Integracji Społecznej.

  Organizatorami Marszu byli: Miejski …

  Więcej

  Zaproszenie do składania ofert cenowych – kurs języka angielskiego

  MOPS

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 w związku z realizacją projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, współfinansowanego w ramach Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się ponownie z prośbą o przedstawienie ofert cenowej dotyczącej zorganizowania kursu języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 15 uczestników ww. projektu na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.  Liczba osób jest liczbą szacunkową i może ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób biorących udział w kursie.

  Kurs ma być przeprowadzony w okresie od: dnia podpisania umowy do dnia 04 grudnia 2014 roku w wymiarze 35h, ok. 17 spotkań.  W ramach oferowanej ceny należy zapewnić koszty:

  • wynagrodzenia Wykładowcy/Lektora;
  • podręcznika;
  • pomocy dydaktycznych (brulion, długopis, ołówek, zakreślacz, teczka dla uczestnika projektu);
  • poczęstunku w trakcie zajęć w formie: kawy, herbaty, cukru, cytryny, mleczka do kawy, soków;
  • wody mineralnej, ciastek;
  • wynajmu sali …

   Więcej

  Szkolenia w ramach Projektu „Moja Własna Firma”

  SPII

  Skarżyskie Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Innowacji realizuje szkolenia w ramach Projektu „Moja Własna Firma”, finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Planowany termin szkoleń przewidziany jest w dniach 22-26 września; 6-10 października 2014. Miejsce szkolenia – siedziba Skarżyskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Innowacji, Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1, III piętro pok. 322-323. W ramach zajęć organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe, poczęstunek i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   

  sspii

  Więcej

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wycieczki

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację czterech 1-dniowych wycieczek do Inwałdu dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęło 5 ofert cenowych:

 • Oferta Nr 1: Biuro Podróży WADI, ul. Kowalska 61, 43-300 Bielsko-Biała.
 • Oferta Nr 2: COOL TOUR, ul. Hutnicza 30, 20-218 Lublin.
 • Oferta Nr 3: Biuro Podróży „ADRIA”, ul. Piłsudskiego 35a, 27-200 Starachowice.
 • Oferta Nr 4: P.H.U EWWATOUR, Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
 • Oferta Nr 5: Biuro Turystyczno-Usługowe „DELFIN”, Katarzyna Chuchmała, ul. Sienkiewicza 65/15, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma P.H.U EWWATOUR, Ewa Warszawa, ul. Wrzosowa 11/1, 26-110 Skarżysko-Kamienna, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 26 490,00 zł.

  Załącznik:

 • Więcej

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – gadżety reklamowe

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
  ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę gadżetów reklamowych realizowaną z projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęło 5 ofert cenowych z:

 • GetGadget Paweł Drewniak, ul. Wojska Polskiego 3/13 32-800 Brzesko.
 • Agencja Reklamowa OPTIMA Anita Makarska-Gurgacz, ul. Techniczna 4, 20-151 Lublin.
 • PPHU BODMAN ul. Ryglicka 21a, 33-170 Tuchów.
 • ESPO Dariusz Jakubaszek, 23-302 Godziszów, Zdziłowice Pierwsze 12 z siedzibą 20-068 Lublin, ul. Leszczyńskiego 19.
 • LUXMEDIA Roman Dąbrowski 10-443 Olsztyn, ul. Kołobrzeska 22/4.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:
  ESPO Dariusz Jakubaszek, 23-302 Godziszów, Zdziłowice Pierwsze 12 z siedzibą w Lublinie, ul. Leszczyńskiego 19, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 7 593,17 zł.

  Załącznik:

 • Pismo.
 • Więcej

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kursy prawa jazdy

  MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursów prawa jazdy dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły trzy oferty cenowe:

 • „PETRUS – BP”  – Bogdan Pisarek, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Norwida 8.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „EL-TRANS” – Piotr Matysiak, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 65.
 • Ośrodek Szkolenia Kierowców „Kajetan.Pl” – Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma:  OSK „KAJETAN.PL”, Pan Marcin Jedliński, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Piłsudskiego 19/5, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny.

  Załączniki:

 • Pismo – “Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”
 • Więcej