Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach GRUPA WSPARCIA dla kobiet.

W miesiącu maj spotkania odbędą się w dniach 9 i 23 maja w godzinach 15:30 – 18:00 w Klubie Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy

Więcej

Zaproszenie

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze znajduje się następująca treść: Jeśli chcesz stworzyć bezpieczną przestrzeń, gdzie będziesz mogła podzielić się swoimi problemami oraz znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji zgłoś swój udział w spotkaniach Grupa Wsparcia dla Kobiet. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Spotkania będą odbywać się 2 razy w miesiącu w czwartki w godzinach 15:30 – 18:00 w Klubie Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10. Do dyspozycji osób zainteresowanych w trakcie spotkań będzie pracownik socjalny oraz mediator. Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji pod nr tel. 41 25 28 028, 41 25 20 597

Więcej

Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach GRUPA WSPARCIA dla kobiet.

Spotkania będą odbywać się 2 razy w miesiącu w czwartki w godzinach 15:30 – 18:00 w Klubie Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10.

Najważniejszą ideą powstania grupy wsparcia przy tutejszym Ośrodku jest stworzenie dla kobiet bezpiecznej przestrzeni gdzie będą mogły podzielić się swoimi problemami oraz znaleźć rozwiązanie trudnej sytuacji. Do dyspozycji osób zainteresowanych w trakcie spotkań będzie pracownik socjalny oraz mediator.

Najbliższe spotkania odbędą się 11 i 25 kwietnia 2024 r.
Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Więcej

Zaproszenie

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze znajduje się następująca treść: Jeśli chcesz poprawić funkcjonowanie społeczno-rodzinne, skorzystać z treningów: kompetencji rodzicielskich, integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, kompetencji rodzicielskich, zastępowania agresji, otrzymać wsparcie asystenta rodziny, czy też chronić się przed wykluczeniem społecznym lub przemocą domową zgłoś się do realizowanego przez Ośrodek projektu „Moja Rodzina”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizujemy, aby wspierać integrację społeczną 120 osób z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez objęcie indywidualnym wsparciem. Serdecznie zapraszamy.

Więcej

Klub Integracji Społecznej serdecznie zaprasza całe rodziny do udziału w projekcie „Moja rodzina”

Projekt „Moja rodzina” został opracowany z myślą o poprawie funkcjonowania społeczno-rodzinnego. Zapewniamy specjalistyczne wsparcie indywidualne i grupowe, atrakcyjne treningi w tym, coaching rodzicielski. W trakcie gdy rodzice będę udoskonalać swoją wiedzę i umiejętności, dzieci pod opieką animatora zabaw będą kreatywnie i twórczo spędzać czas. W celu umocnienia więzi rodzinnych przewidujemy dla uczestników projektu 3-dniowy wyjazd edukacyjno-integracyjny podczas, którego będą poruszane interesujące tematy dotyczące współczesnej młodzieży.  Uczestnicy projektu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy i wsparcia specjalistów m.in. psychologa, prawnika, logopedy, w zależności od potrzeb rodziny.  Projekt „Moja rodzina” jest dedykowany
dla 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Więcej informacji otrzymasz w biurze projektu, które mieści się w Klubie Integracji Społecznej przy ul. Sikorskiego 10 w Skarżysko-Kamiennej lub kontaktując się z pracownikami Klubu Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej pod tel. 41-252-80-28 lub 41-252-05-97.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, rekrutacja trwa, przyjdź nie czekaj!

Projekt „Moja rodzina” …

Więcej

Informacja

Gmina Skarżysko – Kamienna otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Moja rodzina”.

Projekt realizujemy, aby wspierać integrację społeczną 120 osób z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez objęcie zindywidualizowany wsparciem.

W ramach powyższego projektu zaplanowano: Trening Integracji Emocjonalnej, Trening Komunikacji Partnerskiej, Trening Kompetencji Rodzicielskich z modułem postaw antydyskryminacyjnym, Trening Zastępowania Agresji, Coaching rodzicielski, Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową, Specjalistyczne doradztwo, Organizacja wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, Zapewnienie opieki dla dzieci podczas warsztatów i spotkań indywidualnych oraz wsparcie asystenta rodziny.

Efektem projektu …

Więcej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż od dnia 11.01.2024 r. rozpoczynają się dyżury pracownika socjalnego oraz mediatora w Punkcie Interwencji Kryzysowej mieszczącym się w Klubie Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10 w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej

Podsumowanie projektów socjalnych

W dniu 28.11.2023 zakończono realizację projektu socjalnego „Prosto na szczyt”. Beneficjentami było 8 osób dotkniętych problemem bezdomności. Głównym celem projektu socjalnego było: motywowanie do utrzymania abstynencji poprzez ułatwienie dostępu do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikło, iż powyższy cel został częściowo osiągnięty. W/w rzadziej sięgali po napoje alkoholowe w sytuacjach kryzysowych, ponadto wydłużył się czas utrzymania abstynencji. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów uzależnienia, instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń na terenie miasta. Udział w projekcie był dla beneficjentów ciekawym doświadczeniem oraz alternatywą do spędzenia wolnego czasu. Wysoka frekwencja na zajęciach oraz rozmowy z uczestnikami potwierdziły fakt zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

 

Dnia 30.11.2023r. zakończono realizację projektu socjalnego “Warsztaty dla osób bezrobotnych 45+ w gminie Skarżysko-Kamienna”. Celem projektu była pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku- Kamiennej, jak również zmniejszenie problemu wykluczenia społecznego i ponownego wejścia …

Więcej

XIV Marsz Różowej Wstążeczki

W dniu 29 września 2023 r. ulicami miasta przeszedł XIV Marsz Różowej Wstążeczki którego celem było promowanie profilaktyki raka piersi.

Uczestnicy marszu wyruszyli z Plant o godz. 11:00 aby przejść ul. Tysiąclecia na Plac Staffa, gdzie odbył się piknik profilaktyczny z licznymi atrakcjami.

W czasie pikniku kobiety w wieku od 50 do 69 lat mogły wykonać badanie mammograficzne piersi, a kobiety w wieku od 25 do 59 lat badanie cytologiczne.

Organizatorami marszu byli: Miejskie Centrum Kultury, Skarżyski klub “Amazonki”, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż.

Więcej