XIV Marsz Różowej Wstążeczki

W dniu 29 września 2023 r. ulicami miasta przeszedł XIV Marsz Różowej Wstążeczki którego celem było promowanie profilaktyki raka piersi.

Uczestnicy marszu wyruszyli z Plant o godz. 11:00 aby przejść ul. Tysiąclecia na Plac Staffa, gdzie odbył się piknik profilaktyczny z licznymi atrakcjami.

W czasie pikniku kobiety w wieku od 50 do 69 lat mogły wykonać badanie mammograficzne piersi, a kobiety w wieku od 25 do 59 lat badanie cytologiczne.

Organizatorami marszu byli: Miejskie Centrum Kultury, Skarżyski klub “Amazonki”, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż.

Więcej

Informacja

Trwają zajęcia i warsztaty  realizowane w ramach projektu socjalnego “Warsztaty dla osób bezrobotnych 45+ w gminie Skarżysko-Kamienna”. Zajęcia prowadzone są przez pracownika socjalnego, psychologa, prawnika i doradcę zawodowego. Zapraszamy osoby zainteresowane do siedziby Klubu Integracji Społeczne ul. Sikorskiego 10 w godz. od 09.00 do 10.00

Więcej

Informacja

W dalszym ciągu  prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Stawiam na Siebie”. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na cykl spotkań z pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym. Spotkania organizowane są w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10 w środy  w godzinach od 8.00 do 13.00

Więcej

Informacja

W związku z realizacją projektu „Prosto na szczyt” edycja II zapraszamy uczestników na spotkania z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym. Na zajęciach udzielane jest wsparcie socjalne i doradztwo zawodowe. Ponadto prowadzimy warsztaty informatyczne. Spotkania odbywają się we wtorki w siedzibie Klubu Integracji Społecznej od 09.00 do 14.00

Więcej

Profilaktyka raka piersi – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Realizując zadania z zakresu profilaktyki antynowotworowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs plastyczny pod tytułem „Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha”. Celem konkursu było szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, promowanie badań profilaktycznych oraz zwiększenie świadomości nt. nowotworu piersi.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Pani Katarzyna Piwnik – Miejskie Centrum Kultury oraz członkowie: Pani Jolanta Sokołowska – Skarżyski Klub Amazonek i Pani Grażyna Pająk –Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” postanowiła przyznać:

I miejsce Amelia Rożkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

II miejsce Bianka Blajerska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

III miejsce Anna Niziołek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

Fundatorem nagród dla uczestników …

Więcej

Informacja na temat projektu “Reaktywacja” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż  we wrześniu rozpoczyna kolejny nabór wniosków w ramach projektu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych pt. ,,REAKTYWACJA”. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy osoby i przedsiębiorstwa do zapoznania się z zasadami i regulaminem w/w projektu znajdującymi się na stronie ŚCITT w zakładce : Projekty” – Reaktywacja.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 590 974 lub e-mail: reaktywacja@it.kielce.pl

Więcej

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Od 24 lutego 2022r. rozpoczęła się realizacja Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”; realizowanego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (zespół złożony z pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przedstawicieli Starostw Powiatowych z 4 powiatów: kieleckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce.

Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.  Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby  dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (nie jest wymagane zamieszkanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Każdy z Partnerów Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje wielowymiarowe wsparcie m.in. naukę języka polskiego, finansowanie krótkich kursów doszkalających, …

Więcej