Informacja na temat projektu “Reaktywacja” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż  we wrześniu rozpoczyna kolejny nabór wniosków w ramach projektu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych pt. ,,REAKTYWACJA”. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy osoby i przedsiębiorstwa do zapoznania się z zasadami i regulaminem w/w projektu znajdującymi się na stronie ŚCITT w zakładce : Projekty” – Reaktywacja.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 590 974 lub e-mail: reaktywacja@it.kielce.pl

Więcej

Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Od 24 lutego 2022r. rozpoczęła się realizacja Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”; realizowanego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (zespół złożony z pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przedstawicieli Starostw Powiatowych z 4 powiatów: kieleckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce.

Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.  Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby  dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (nie jest wymagane zamieszkanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Każdy z Partnerów Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje wielowymiarowe wsparcie m.in. naukę języka polskiego, finansowanie krótkich kursów doszkalających, …

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 18.01.2022 rozpoczynają się zajęcia z  zakresu treningu zastępowania agresji  edycja 2 [GRUPA I i II], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie poznawania własnych emocji. Uczestnicy projektu poznają metody kontroli złości oraz moralnego wnioskowania. Drugim etapem zajęć będzie trening zachowań asertywnych. Zajęcia obejmują 40 godz. dydaktycznych.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 19.10.2021 rozpoczynają się zajęcia z  zakresu treningu zastępowania agresji  edycja 1 [GRUPA II], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie poznawania własnych emocji. Uczestnicy projektu poznają metody kontroli złości oraz moralnego wnioskowania. Drugim etapem zajęć będzie trening zachowań asertywnych. Zajęcia obejmują 40 godz. dydaktycznych.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 18.10.2021 rozpoczynają się zajęcia z  zakresu treningu zastępowania agresji edycja 1 [GRUPA I], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie poznawania własnych emocji. Uczestnicy projektu poznają metody kontroli złości oraz moralnego wnioskowania. Drugim etapem zajęć będzie trening zachowań asertywnych. Zajęcia obejmują 40 godz. dydaktycznych.

Więcej

Konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze po lewej stronie umieszczone jest logo Wojewody Świętokrzyskiego oraz #szczepimysię

Poniżej znajduje się następująca treść:

Świętokrzyskie się szczepi!!! Świętokrzyskie wygrywa!!! Konkurs na spot zachęcający do szczepień przeciw COVID-19

Nagraj i opublikuj spot, prześlij materiały, wygraj. Konkurs dla wszystkich mieszkańców świętokrzyskiego!!! 

  • IV kategorie konkursowe,
  • nagrody finansowe: tygodniowe i główne

Regulamin konkursu:

  • na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,
  • na portalu facebook Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

Zgłoszenia od 20.09.2021 r. do 26.11.2021 r. (lub do wyczerpania środków finansowych)

Więcej