Informacja

Klub Integracji Społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 zachęca wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, które korzystają ze wsparcia tutejszego Ośrodka do wykonywania prac społecznie-użytecznych (PSU). Prace organizowane są na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Skarżyskim, a Gminą Skarżysko-Kamienna w placówkach z terenu gminy. Osoby wykonujące  PSU otrzymują świadczenie pieniężne w wysokości 10,90zł/h, nie wliczane do dochodu podczas ubiegania się o pomoc z MOPS. Świadczenie to podlega waloryzacji. Maksymalny miesięczny wymiar czasu pracy wynosi 40h, jednak nie więcej niż 10h w tygodniu.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu  w Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sikorskiego 10 w Skarżysku-Kamiennej.

Komentowanie jest wyłączone.