Informacja

Klub Integracji Społecznej – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych od 1 czerwca 2024 roku wynosi 12,20 zł/h. Świadczenie podlega waloryzacji na zasadach określonych w art.72 ust.6   ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz.475 ze zm.).

Komentowanie jest wyłączone.