Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Informatyk

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

 • Informatyka.

Najważniejsze obowiązki:

 • informatyczna obsługa projektu;
 • graficzne przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych;
 • prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym zgodnie z wytycznymi IP oraz Zasadami PO KL;
 • obsługa strony internetowej;
 • współpraca z mediami oraz nadzór nad prawidłowym upowszechnianiem informacji o projekcie.

Od kandydatów wymagamy:

 • wykształcenie wyższe – Informatyczne z grafiką komputerową;
 • udokumentowane min. 3-letnie doświadczenie zawodowe;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie pakietu MS Office;
 • bardzo dobra obsługa programów graficznych tj. Corel Draw, Photoshop itp.;
 • umiejętność pracy w zespole.

Planowana forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

Harmonogram pracy zostanie ustalony indywidualnie ze Specjalistą.

Prosimy o przesyłanie CV na adres:

 • poczty elektronicznej: ,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Dotyczy ogłoszenia:

  Treść wiadomości:

  Załącz CV:

  Załącz inny dokument:

  Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

  Rozwiąż zadanie:

  Prosimy o dołączenie do dokumentów klauzuli następującej treści:

  “Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”

  Termin nadsyłania aplikacji mija 19 kwietnia 2013 r. o godzinie 9:00 (decyduje data wpływu).

  Szczegółowych informacji udziela:

  Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  ul. Sikorskiego 10
  26-110 Skarżysko-Kamienna
  tel. 41 25 28 028
  e-mail:

  Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje.

  Komentowanie jest wyłączone.