Aktualne działania w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW Klubie Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” trwają przygotowania do organizacji kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestników Projektu. Szkolenie będzie obejmować zagadnienia teoretyczne z zakresu ratownictwa medycznego oraz zajęcia praktyczne na fantomie.

Dla Uczestników projektu przewidziany jest również dwudniowy wyjazd integracyjno edukacyjny. W czasie wyjazdu planowana jest wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych/podmiotach ekonomii społecznej oraz turystyka krajoznawcza odwiedzanego terenu.

Trwają procedury wyłaniania wykonawców wyżej wymienionych zadań.

Komentowanie jest wyłączone.