Projekt “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” trwa nadal…

MOPSW realizowanym w Klubie Integracji Społecznej projekcie „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” organizowane są zajęcia grupowe oraz indywidualne dla Uczestników Projektu. Specjaliści zatrudnieni w ramach projektu tj. psycholog, prawnik, doradca zawodowy, lekarz medycyny pracy, profilaktyk uzależnień zgodnie z określoną indywidualnie ścieżką realizują działania na ich rzecz. Informatyk prowadzi zajęcia z zakresu obsługi komputera i Internetu. Do chwili obecnej 20 Uczestników Projektu zakończyło udział w zajęciach komputerowych. W miesiącu październiku 2013 r. Uczestnicy Projektu ukończyli szkolenia: „Nowoczesny sprzedawca-kasjer z minimum sanitarnym”, oraz „Ogrodnik terenów zielonych”. W miesiącu listopadzie 2013 r. Zakończyło się szkolenie „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”.

Obecnie wspólnie z Partnerem Projektu – Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej zostały opracowane profile zawodowe Uczestników i prowadzone są rozmowy z pracodawcami dotyczące odbycia 6 miesięcznych staży zawodowych. W miesiącu marcu 2014r. zaplanowano wyjazd integracyjno-edukacyjny do Teatru Powszechnego w Radomiu na spektakl „Szalone nożyczki”.

Komentowanie jest wyłączone.