Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z uczestnikami projektu:

 • Lekarza medycyny pracy

Od kandydata/kandydatki wymagamy:

 • uprawnienia do wykonywania zawodu Lekarza medycyny pracy;
 • doświadczenie zawodowe ze szczególnym naciskiem na pracę w projektach współfinansowanych z EFS;
 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, asertywność);
 • terminowość i umiejętność pracy pod presją czasu;
 • odpowiedzialność;
 • dyspozycyjność.

Planowana forma realizacji zadania – usługa.

Harmonogram realizacji usług z zakresu medycyny pracy będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.

Prosimy o przesyłanie oferty na adres:

 • poczty elektronicznej:,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

lub skorzystanie z poniższego formularza:

  Imię i nazwisko:

  Adres e-mail:

  Dotyczy ogłoszenia:

  Treść wiadomości:

  Załącz ofertę:

  Załącz inny dokument:

  Wyślij kopię wiadomości na swój adres e-mail:

  Rozwiąż zadanie:


  Termin nadsyłania ofert upływa 12.02.2014 roku.

  Komentowanie jest wyłączone.