Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na realizacje kursu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla Uczestników Projektu  „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, realizowanego w ramach Działania 7.2, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły 3 oferty.

W wyniku prowadzonego postępowania wybrano ofertę Wykonawcy, którym jest:
Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych w Skarżysku-Kamiennej, ul. Legionów 124, 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Komentowanie jest wyłączone.