Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Doradca zawodowy

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

  • Doradcę zawodowego

Więcej

Poszukiwana osoba do pracy w projekcie “Kształcenie Inspiracja Szkolenie” – Asystent koordynatora

W związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do realizacji projektu:

  • Asystenta koordynatora

Więcej

NOWY PROJEKT W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MOPS!!!

Informujemy, iż od 1 listopada 2012 roku do 31 października 2014 roku Klub Integracji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej na podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyski Biurem Rozwoju Regionalnego – Biurem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie realizował projekt pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” w ramach Poddziałania 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej