Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 21.04.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu warsztaty komputerowe III edycja [GRUPA II], które  mają na celu nabycie umiejętności swobodnej pracy na komputerze i poruszania się w sieci Internet oraz korzystania z poczty e-mail, a tym samym zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie pewnej niezależności w zakresie obsługi komputera oraz dostępu do największego źródła informacji. Zakres: Praktyczne zastosowanie komputera i aplikacji biurowych w codziennej pracy, obsługa programów MS Word, Excel-podstawy. Warsztaty obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 22.03.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu warsztaty komputerowe III edycja [GRUPA I], które  mają na celu nabycie umiejętności swobodnej pracy na komputerze i poruszania się w sieci Internet oraz korzystania z poczty e-mail, a tym samym zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie pewnej niezależności w zakresie obsługi komputera oraz dostępu do największego źródła informacji. Zakres: Praktyczne zastosowanie komputera i aplikacji biurowych w codziennej pracy, obsługa programów MS Word, Excel-podstawy. Warsztaty obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 22.03.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu warsztaty komputerowe III edycja [GRUPA I], które  mają na celu nabycie umiejętności swobodnej pracy na komputerze i poruszania się w sieci Internet oraz korzystania z poczty e-mail, a tym samym zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie pewnej niezależności w zakresie obsługi komputera oraz dostępu do największego źródła informacji. Zakres: Praktyczne zastosowanie komputera i aplikacji biurowych w codziennej pracy, obsługa programów MS Word, Excel-podstawy. Warsztaty obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu “Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 15.03.2021 rozpoczynają się zajęcia z z zakresu wizerunku i zdrowego trybu życia edycja 2 [GRUPA III], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania pozytywnego wizerunku swojej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu poznają zasady i metody budowania odpowiedniego wizerunku, w kontekście swoich mocnych i słabych stron, obszarów własnego rozwoju, jak również w kontekście kształtowania wizerunku przez ubiór i wygląd – własny styl, mowy ciała. Drugim etapem treningu będzie poznanie zasad zdrowego trybu życia. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu “Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 08.03.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu wizerunku i zdrowego trybu życia edycja 2 [GRUPA II], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania pozytywnego wizerunku swojej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu poznają zasady i metody budowania odpowiedniego wizerunku, w kontekście swoich mocnych i słabych stron, obszarów własnego rozwoju, jak również w kontekście kształtowania wizerunku przez ubiór i wygląd – własny styl, mowy ciała. Drugim etapem treningu będzie poznanie zasad zdrowego trybu życia. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu “Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 08.03.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu wizerunku i zdrowego trybu życia edycja 2 [GRUPA I], którego zadaniem jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie budowania pozytywnego wizerunku swojej osoby w życiu społecznym i zawodowym. Uczestnicy projektu poznają zasady i metody budowania odpowiedniego wizerunku, w kontekście swoich mocnych i słabych stron, obszarów własnego rozwoju, jak również w kontekście kształtowania wizerunku przez ubiór i wygląd – własny styl, mowy ciała. Drugim etapem treningu będzie poznanie zasad zdrowego trybu życia. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 15.02.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu treningu umiejętności budżetowych II edycja [GRUPA III], które mają za zadanie zapoznać uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem, trening służy rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening obejmuje 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 08.02.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu treningu umiejętności budżetowych II edycja [GRUPA II], które mają za zadanie zapoznać uczestników  z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem, trening służy rozwijaniu umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków, oszczędnego gospodarowania  oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening obejmuje 32 godz. dydaktyczne

Więcej

Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 08.02.2021 rozpoczynają się zajęcia z zakresu treningu umiejętności budżetowych II edycja [GRUPA I], które mają za zadanie zapoznać uczestników z umiejętnym gospodarowaniem domowym budżetem, trening służy rozwijaniu umiejętności planowania i wydatkowania pieniędzy w zakresie: kształtowania i utrwalania orientacji w wartości pieniądza, planowania wydatków, oszczędnego gospodarowania oraz właściwego wydawania pieniędzy, nauki podstawowych pojęć ekonomicznych. Trening obejmuje 32 godz. dydaktyczne.

Więcej

Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym SARS-COV-2 wszystkie zajęcia grupowe związane z realizacją projektu “Kreatywnie i Skutecznie” będą przeprowadzane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość tj. on-line.

Wyjątek stanowią spotkania indywidualne, które będą się odbywać z zachowaniem rygorów sanitarnych.

Więcej