Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż od dnia 11.01.2024 r. rozpoczynają się dyżury pracownika socjalnego oraz mediatora w Punkcie Interwencji Kryzysowej mieszczącym się w Klubie Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10 w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy.

Więcej

Podsumowanie projektów socjalnych

W dniu 28.11.2023 zakończono realizację projektu socjalnego „Prosto na szczyt”. Beneficjentami było 8 osób dotkniętych problemem bezdomności. Głównym celem projektu socjalnego było: motywowanie do utrzymania abstynencji poprzez ułatwienie dostępu do wszelkich zasobów, praw, dóbr i usług. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikło, iż powyższy cel został częściowo osiągnięty. W/w rzadziej sięgali po napoje alkoholowe w sytuacjach kryzysowych, ponadto wydłużył się czas utrzymania abstynencji. Uczestnictwo w zajęciach przyczyniło się do wzrostu wiedzy i umiejętności z zakresu mechanizmów uzależnienia, instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń na terenie miasta. Udział w projekcie był dla beneficjentów ciekawym doświadczeniem oraz alternatywą do spędzenia wolnego czasu. Wysoka frekwencja na zajęciach oraz rozmowy z uczestnikami potwierdziły fakt zapotrzebowania na ten rodzaj wsparcia.

 

Dnia 30.11.2023r. zakończono realizację projektu socjalnego “Warsztaty dla osób bezrobotnych 45+ w gminie Skarżysko-Kamienna”. Celem projektu była pomoc osobom długotrwale bezrobotnym, zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku- Kamiennej, jak również zmniejszenie problemu wykluczenia społecznego i ponownego wejścia …

Więcej

XIV Marsz Różowej Wstążeczki

W dniu 29 września 2023 r. ulicami miasta przeszedł XIV Marsz Różowej Wstążeczki którego celem było promowanie profilaktyki raka piersi.

Uczestnicy marszu wyruszyli z Plant o godz. 11:00 aby przejść ul. Tysiąclecia na Plac Staffa, gdzie odbył się piknik profilaktyczny z licznymi atrakcjami.

W czasie pikniku kobiety w wieku od 50 do 69 lat mogły wykonać badanie mammograficzne piersi, a kobiety w wieku od 25 do 59 lat badanie cytologiczne.

Organizatorami marszu byli: Miejskie Centrum Kultury, Skarżyski klub “Amazonki”, Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Skarżysku-Kamiennej, Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Centrum Integracji Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż.

Więcej

Informacja

Trwają zajęcia i warsztaty  realizowane w ramach projektu socjalnego “Warsztaty dla osób bezrobotnych 45+ w gminie Skarżysko-Kamienna”. Zajęcia prowadzone są przez pracownika socjalnego, psychologa, prawnika i doradcę zawodowego. Zapraszamy osoby zainteresowane do siedziby Klubu Integracji Społeczne ul. Sikorskiego 10 w godz. od 09.00 do 10.00

Więcej

Informacja

W dalszym ciągu  prowadzone są zajęcia w ramach projektu „Stawiam na Siebie”. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane na cykl spotkań z pracownikiem socjalnym oraz doradcą zawodowym. Spotkania organizowane są w siedzibie Klubu Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10 w środy  w godzinach od 8.00 do 13.00

Więcej

Informacja

W związku z realizacją projektu „Prosto na szczyt” edycja II zapraszamy uczestników na spotkania z pracownikiem socjalnym i doradcą zawodowym. Na zajęciach udzielane jest wsparcie socjalne i doradztwo zawodowe. Ponadto prowadzimy warsztaty informatyczne. Spotkania odbywają się we wtorki w siedzibie Klubu Integracji Społecznej od 09.00 do 14.00

Więcej

Profilaktyka raka piersi – rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Realizując zadania z zakresu profilaktyki antynowotworowej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skarżysku-Kamiennej we współpracy z Urzędem Miasta w Skarżysku-Kamiennej zorganizował dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych konkurs plastyczny pod tytułem „Niech każda kobieta będzie zawsze piękna i zdrowa dla tych, których kocha”. Celem konkursu było szerzenie wiedzy na temat profilaktyki raka piersi, promowanie badań profilaktycznych oraz zwiększenie świadomości nt. nowotworu piersi.

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Pani Katarzyna Piwnik – Miejskie Centrum Kultury oraz członkowie: Pani Jolanta Sokołowska – Skarżyski Klub Amazonek i Pani Grażyna Pająk –Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” postanowiła przyznać:

I miejsce Amelia Rożkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

II miejsce Bianka Blajerska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Skarżysku-Kamiennej.

III miejsce Anna Niziołek z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Skarżysku-Kamiennej

Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie i udział w konkursie.

Fundatorem nagród dla uczestników …

Więcej

Informacja na temat projektu “Reaktywacja” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż  we wrześniu rozpoczyna kolejny nabór wniosków w ramach projektu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych pt. ,,REAKTYWACJA”. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy osoby i przedsiębiorstwa do zapoznania się z zasadami i regulaminem w/w projektu znajdującymi się na stronie ŚCITT w zakładce : Projekty” – Reaktywacja.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 590 974 lub e-mail: reaktywacja@it.kielce.pl

Więcej