Rozpoczęcie zajęć w ramach projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Z dniem 15.03.2022 rozpoczyna się trening w zakresie profilaktyki uzależnień III edycja [GRUPA II i III], którego celem jest zapobieganie pojawiania się i rozwojowi niekorzystnych zjawisk. Zajęcia obejmują 32 godz. dydaktyczne.

Komentowanie jest wyłączone.