Projekt socjalny “Prosto na szczyt”

Projekt socjalny “Prosto na szczyt” utworzony dla osób bezdomnych z zespołem uzależnienia alkoholowego : realizacja projektu VI/2022 r. – I/2023r. Rekrutacja rozpocznie się od 20.06.2022r.

Komentowanie jest wyłączone.