Projekt „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Od 24 lutego 2022r. rozpoczęła się realizacja Projektu nadzwyczajnego, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pt. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”; realizowanego w partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (zespół złożony z pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz przedstawicieli Starostw Powiatowych z 4 powiatów: kieleckiego, skarżyskiego, starachowickiego, włoszczowskiego oraz m. Kielce.

Celem projektu jest wsparcie, aktywizacja społeczna oraz zawodowa, adaptacja do warunków społeczno-kulturowych obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 roku w związku z trwającym konfliktem zbrojnym z Federacją Rosyjską.  Wsparciem w ramach projektu mogą zostać objęte osoby  dorosłe w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego (nie jest wymagane zamieszkanie na terenie powiatów, które są partnerami Projektu), a także dzieci oraz osoby starsze z ich najbliższego otoczenia.

Każdy z Partnerów Projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizuje wielowymiarowe wsparcie m.in. naukę języka polskiego, finansowanie krótkich kursów doszkalających, udzielanie porad prawnych oraz psychologicznych, usługi tłumacza oraz tłumaczenia dokumentów, opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną w trakcie korzystania ze wsparcia przez  uczestnika Projektu, a także pomoc socjalno-bytową.

Więcej informacji dotyczących realizowanych form wsparcia oraz rozpoczęcia rekrutacji na kursy języka polskiego ukarze się wkrótce po otrzymaniu informacji z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Okres realizacji projektu: od 24 lutego 2022r. do 30 czerwca 2023r.

Komentowanie jest wyłączone.