Informacja na temat projektu “Reaktywacja” realizowanego przez Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii informuje, iż  we wrześniu rozpoczyna kolejny nabór wniosków w ramach projektu na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych pt. ,,REAKTYWACJA”. Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Zapraszamy osoby i przedsiębiorstwa do zapoznania się z zasadami i regulaminem w/w projektu znajdującymi się na stronie ŚCITT w zakładce : Projekty” – Reaktywacja.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 797 590 974 lub e-mail: reaktywacja@it.kielce.pl

Komentowanie jest wyłączone.