Zaproszenie

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze znajduje się następująca treść: Jeśli chcesz poprawić funkcjonowanie społeczno-rodzinne, skorzystać z treningów: kompetencji rodzicielskich, integracji emocjonalnej, komunikacji partnerskiej, kompetencji rodzicielskich, zastępowania agresji, otrzymać wsparcie asystenta rodziny, czy też chronić się przed wykluczeniem społecznym lub przemocą domową zgłoś się do realizowanego przez Ośrodek projektu „Moja Rodzina”. Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt realizujemy, aby wspierać integrację społeczną 120 osób z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez objęcie indywidualnym wsparciem. Serdecznie zapraszamy.

Komentowanie jest wyłączone.