Rekrutacja do projektu „Kreatywnie i Skutecznie”

Projekt realizowany od 01.06.2019 do 31.05.2022r. Warunkiem udziału w projekcie jest zawarcie Kontraktu Socjalnego z pracownikiem socjalnym MOPS Skarżysko-Kamienna.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej oraz szans na zatrudnienie 90 osób (w tym 10 z niepełnosprawnościami) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Skarżyska-Kamiennej.  Dla każdego uczestnika projektu zostanie stworzona Indywidualna Ścieżka Reintegracji z uwzględnieniem:

1. Usług aktywnej integracji o charakterze społecznym:

  • poradnictwo zawodowe, psychologiczne, prawne,
  • grupowe treningi kompetencji społecznych i życiowych, budżetowy, komputerowy, wizerunku i zdrowego trybu życia,
  • profilaktyka uzależnień,
  • praca socjalna,
  • wsparcie finansowe i rzeczowe,
  • imprezy integracyjne.

2. Usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym:

  • prace społecznie-użyteczne,
  • ścieżka zatrudnienia wspieranego w CIS,
  • staże zawodowe,
  • szkolenia i kursy zawodowe.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz we współpracy z Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Udział w projekcie jest bezpłatny.
Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o kontakt ze swoim pracownikiem socjalnym.

 

 

Komentowanie jest wyłączone.