Profilaktyczny Festyn Rodzinny

W dniu 3 października 2008 r. w Hali Sportowej w Skarżysku-Kamiennej odbył się RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY.
Impreza została zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej głównie dla beneficjentów projektu systemowego w ramach Programów Aktywności Lokalnej i Kontraktów Socjalnych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”, ale wstęp mieli wszyscy zainteresowani.

W festynie brały udział całe rodziny.

Więcej

Ogłoszenie o naborze do projektu “Nowy START” Poddziałanie 6.1.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt konkursowy: Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz.U.04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu “Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz identyfikacja ich możliwości poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania i diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.

Więcej

Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania aktywna integracja realizowanego w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 14 dzieci beneficjentów projektu wyjechało na wypoczynek letni w formie kolonii do nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra.
Kolonie trwały od 2 sierpnia do 13 sierpnia 2008 r.

Więcej

Kursy, szkolenia i warsztaty

W ramach Kontraktów socjalnych i Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego trwają KURSY, SZKOLENIA I WARSZTATY po których nasi beneficjenci uzyskają nie tylko nową wiedzę ale także nabędą nowe kwalifikacje zawodowe.

Więcej

Konferencja informacyjna

24 czerwca 2008 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja informacyjna na temat projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS”, którą przygotował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wraz z partnerami projektu – Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej oraz Stowarzyszeniem Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych “Chcieć znaczy móc”.

Więcej