Rekrutacja 2009 – Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz. U. 04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu “Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Choinkowe Spotkanie Integracyjne

Beneficjenci projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostali zaproszeni na spotkanie integracyjne połączone z rozdaniem paczek żywnościowych.

Spotkanie odbyło się dnia 06 grudnia 2008 roku w Kinie Wolność – Klub Antidotum.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

20 listopada 2008 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się długo oczekiwane wydarzenie – drzwi otwarte. To dzień, w którym każdy mógł do nas przyjść, obejrzeć nasz dom, zobaczyć, jak spędzamy tu czas, porozmawiać z nami i naszymi opiekunami.
Długo przygotowywaliśmy się na ten dzień – dekorowaliśmy dom, wykonywaliśmy podarunki dla przybyłych gości i wypiekaliśmy słodkości – ciasta i ciasteczka, by zaproszeni goście czuli się u nas dobrze, swobodnie, a przede wszystkim ciepło przyjęci.

Więcej

Sekcja Usług Specjalistycznych

16 października 2008 roku w Ośrodku Wypoczynkowym Rejów odbyło się spotkanie integracyjne w formie ogniska – zorganizowane przez pracowników SUS dla beneficjentów i ich rodzin. Uczestnikami spotkania byli podopieczni Sekcji Usług Specjalistycznych objęci projektem “Nowe Szanse w MOPS” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyło 49 osób.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

14 października 2008 roku odbyło się spotkanie z rodzinami “Bliżej siebie”. Była to jedna z niewielu okazji, by móc wraz z naszymi bliskimi zasiąść do stołu wraz z innymi klubowiczami. W takiej chwili słowo “dom” przybiera dla nas podwójne znaczenie – nie dość, że znajdowaliśmy się w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy, który na co dzień jest naszym drugim domem, to jeszcze obok nas siedziały bliskie nam osoby – rodzice, rodzeństwo.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Na przestrzeni października w każdą środę i czwartek w Dziennym Domu Środowiskowym odbywają się warsztaty ogrodnicze. Na początku planowaliśmy kolejność niezbędnych prac, zrobiliśmy wykaz potrzebnych narzędzi, po czym zajęliśmy się projektowaniem naszego ogródka – począwszy od tego, gdzie wsadzimy które rośliny aż do wyboru ich rodzaju.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dnia 2 października 2008 r. odbyło się spotkanie integracyjne.

Zaprosiliśmy na nie wielu znakomitych gości: sąsiedni dom środowiskowy z naszego miasta, naszych przyjaciół i znajomych oraz osoby, które na co dzień nam pomagają – tak chcieliśmy się im odwdzięczyć za towarzyszenie w trudnych chwilach, troskę i przyjaźń. Oprócz grillowanych kiełbasek, sami własnoręcznie przygotowaliśmy ciasto i ciasteczka, które wzbogaciły poczęstunek na naszym spotkaniu. Zaproszeni goście również przynieśli przygotowane przez siebie smakołyki.

Spotkanie, to nie tylko jedzenie – to przede wszystkim wspaniała zabawa.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy jako jednostka organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej bierze udział w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 7.1.1 Priorytet 7: “Promocja Integracji Społecznej”. Zadaniem realizowanym w projekcie systemowym “Nowe szanse w MOPS” są zajęcia klubowe. Odbywają się one od poniedziałku do czwartku w godzinach od 14.30 do 16.30.
Uczestniczy w nich 15 osób.

Więcej

Profilaktyczny Festyn Rodzinny

W dniu 3 października 2008 r. w Hali Sportowej w Skarżysku-Kamiennej odbył się RODZINNY FESTYN PROFILAKTYCZNY.
Impreza została zorganizowana przez Miejskie Centrum Kultury, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej głównie dla beneficjentów projektu systemowego w ramach Programów Aktywności Lokalnej i Kontraktów Socjalnych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”, ale wstęp mieli wszyscy zainteresowani.

W festynie brały udział całe rodziny.

Więcej

Ogłoszenie o naborze do projektu “Nowy START” Poddziałanie 6.1.1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt konkursowy: Poddziałanie 6.1.1 “Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” ogłasza nabór osób długotrwale bezrobotnych (w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia, Dz.U.04.99.1001 z póź. zm.) będących jednocześnie klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej do projektu “Nowy START – Wsparcie psychologiczno-doradcze oraz identyfikacja potrzeb poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób długotrwale bezrobotnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy oraz identyfikacja ich możliwości poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania i diagnozowanie potrzeb szkoleniowych.

Więcej

Kolonie letnie w Jastrzębiej Górze

W ramach zadania aktywna integracja realizowanego w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 14 dzieci beneficjentów projektu wyjechało na wypoczynek letni w formie kolonii do nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra.
Kolonie trwały od 2 sierpnia do 13 sierpnia 2008 r.

Więcej