Oficjalnie przekazanie talonu od Tesco na wsparcie “Skarżyskiego Klubu Seniora”

W Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej odbyło się w środę uroczyste przekazanie talonu finansowego, który Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych “Chcieć Znaczy Móc” wygrało w konkursie “Decydujesz, pomagamy” organizowanym przez Tesco Polska.

Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” w partnerstwie z KIS MOPS aplikowało w konkursie ogłoszonym przez Tesco (Polska) „Decydujesz, pomagamy” (Partnerem merytorycznym konkursu jest Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie, Partnerem strategicznym konkursu i fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom z siedzibą w Krakowie).

„Decydujesz, pomagamy” to program, którego celem jest wsparcie organizacji oraz mieszkańców, którzy chcą zmienić swoje najbliższe otoczenie i zrobić coś dobrego dla lokalnej społeczności. Organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz grupy nieformalne mogły zgłaszać swoje projekty i walczyć o ich finansowanie. Tesco oraz Fundacja Tesco Dzieciom, organizatorzy programu, w tej edycji przeznaczyli na ten cel aż 750.000 zł. Zwycięzców w głosowaniu wybrali klienci sieci Tesco.

Stowarzyszenie otrzymało wsparcie finansowe w wysokości 5 000 PLN dla projektu “Skarżyski Klub Seniora”, który zakłada m.in. organizację:

  • zajęć rekreacyjno-usprawniających – spacery z kijkami Nordic Walking z trenerem oraz zajęcia na świeżym powietrzu z wykorzystaniem chusty Klanza,
  • warsztatów rękodzielniczych z wykorzystaniem technik decoupage, szydełkowanie, wyszywanie i inne dawne domowe umiejętności,
  • warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej i integracji,
  • warsztatów informatycznych,
  • wycieczki o charakterze integracyjnym do Krajna i Świętej Katarzyny,
  • spotkań tematycznych z zakresu profilaktyki zdrowotnej, aktywności fizycznej osób starszych, pogadanek z zakresu bezpiecznych form zachowań w związku z zagrożeniami, jakie mogą napotkać ludzie starsi (rabunki, oszustwa, metoda na „wnuczka”).

W środę w Urzędzie Miasta talon został oficjalnie przekazany przez przedstawicieli firmy Tesco. W spotkaniu uczestniczyli: pracownicy Tesco, prezydent oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Zarząd Stowarzyszenia Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych “Chcieć Znaczy Móc”.

Bardzo się cieszymy, że to nasz wniosek zwyciężył, chociaż nie było to tak oczywiste, ponieważ konkurowaliśmy z wnioskami dotyczącymi dzieci. Patrząc na problemy naszego miasta, na starzejące się społeczeństwo chcieliśmy zaakcentować również ten problem i ogromnie cieszymy się, że nam się udało. Rozpoczynamy działania od 1 czerwca, które będą kontynuowane do końca września. Zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku powyżej 60 lat. Będziemy proponować zajęcia trzy razy w tygodniu, zajęcia integracyjne pod kierownictwem psychologa, zajęcia usprawniania fizycznego pod kierownictwem fizjoterapeutki. Będą również zajęcia manualne. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia będzie wyjazd integracyjny na Św. Katarzynę i do Krajna.

Pierwsze spotkanie dla zainteresowanych osób odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Klubu Integracji Społecznej MOPS przy ulicy Sikorskiego 10 w Skarżysku-Kamiennej. Zajęcia odbywać się będą pod tym samym adresem (w siedzibie KIS). Dodatkowe informacje udzielne są pod numerem telefonu: 41 25 28 028.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Źródło: http://skarzysko24.pl/

Komentowanie jest wyłączone.