Konferencja promująca projekt „Nowe Szanse w MOPS”

W dniu 28 listopada 2012 r. w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja promująca projekt „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań projektu, który adresowany jest głównie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele:

  • gminy i powiatu miasta Skarżyska-Kamiennej,
  • instytucji szkoleniowych,
  • organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta,
  • szkół podstawowych.

Program konferencji obejmował:

  • rejestrację uczestników,
  • otwarcie konferencji,
  • „Nowe Szanse w MOPS” – prezentację działań,
  • dyskusję,
  • poczęstunek,
  • zakończenie konferencji.

 

Komentowanie jest wyłączone.