Giełda Pracy

W dniu 12 maja 2010 r. w godzinach 10.00-13.00 w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej, odbyła się ósma edycja Giełdy Pracy zorganizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej dla osób bezrobotnych zainteresowanych podjęciem pracy, odbyciem stażu u pracodawcy lub otworzeniem własnej działalności gospodarczej.
Podczas Giełdy Pracy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprezentował swoją działalność, promował realizowane projekty – Nowy Start i Nowe Szanse w MOPS, oraz prowadził rekrutację osób zainteresowanych ww. projektami.

Przybliżenie i przedstawienie osobom zainteresowanym usług oferowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej odbyło się w formie prezentacji multimedialnej, rozprowadzenia ulotek, broszur oraz gadżetów.
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem osób bezrobotnych.

Komentowanie jest wyłączone.