Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy

Dnia 13 października 2010 roku w Dziennym Środowiskowy Domu Samopomocy odbył się III Turniej Tenisa Stołowego. Rozgrywki przeprowadzone zostały między uczestnikami projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a domownikami Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy.

Komentowanie jest wyłączone.