Rekrutacja do projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” edycja 2015

MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu lutym 2015r rozpoczynamy  realizację projektu systemowego „Nowe Szanse w  MOPS II” – edycja 2015r finansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej”.
Partnerem działań jest Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Działaniami projektowymi objętych będzie  30  osób wraz z rodzinami. Uczestnicy biorący udział
w projekcie objęci będą kompleksowym wsparciem w ramach pracy socjalnej na podstawie opracowanej diagnozy potrzeb oraz indywidualnego planu pracy.

W ramach zajęć w Klubie Integracji Społecznej korzystać będą z różnych form wsparcia grupowego , indywidualnego poradnictwa specjalistycznego oraz warsztatów informatycznych.

W ramach działań projektowych przewidziane są również:

 • kursy zawodowe i kurs prawa jazdy;
 • staże i prace społecznie użyteczne;
 • środowiskowe imprezy integracyjne
 • zajęcia psychoruchowe na basenie oraz rehabilitacja zdrowotna
 • korepetycje przedmiotowe …

  Więcej

Konferencja podsumowująca projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS II”

P105024618 grudnia 2014 r. odbyła się Konferencja Podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej projekt systemowy ,,Nowe Szanse w MOPS II ”. Priorytet VII Działanie 7.1, Podziałanie 7.1.1.

Partnerem działań był Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku Kamiennej. Wspólnie realizowaliśmy działania skierowane do uczestników projektu, szczególnie bezrobotnych, aby osiągnąć cel główny projektu tj: zwiększenie aktywności  zawodowej i społecznej osób z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami MOPS i PUP poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji. W projekcie wzięło udział 117 rodzin, zawarto 91 kontraktów socjalnych i 26 Programów Aktywności Lokalnej realizowanych w Klubie Integracji Społecznej. Do projektu zrekrutowano 8 osób niepełnosprawnych i zakupiono niezbędny sprzęt rehabilitacyjny. 40 uczestników projektu podniosło swoje kwalifikacje zawodowe poprzez ukończenie kursów zawodowych i 21 ukończyło kurs prawa jazdy. 13 uczestników zostało skierowanych do Centrum Integracji Społecznej. 24 uczestników w wieku do 30 lat odbyło staże zawodowe …

Więcej

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Nowe Szanse w MOPS II”

MOPS-KrzyweMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej informują, iż dnia 18 grudnia 2014 roku w Miejskim Centrum Kultury, ul. J. Słowackiego 25 w Skarżysku-Kamiennej odbędzie się konferencja podsumowująca projekt „Nowe Szanse w MOPS II”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne

P1050198Dnia 12 grudnia 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS II”. Osoby biorące udział w projekcie oraz ich dzieci miały okazję obejrzeć film w technice 3D pt. ,,Wielka Szóstka”. Familijne oglądanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a bajkowy klimat wprowadzał w świąteczną atmosferę. Po filmie całe rodziny udały się do Patio, gdzie spotkali się z Mikołajem i jego świtą . Mikołaj przy pomocy elfów  wręczył paczki zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Najmłodsi, choć nie tylko, ochoczo pozowali do zdjęć z Mikołajem.

Więcej

Projekt Aktywność i Integracja

SAZONStowarzyszenie Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc” od 01.04. do 30.11.2014r. realizowało projekt „Aktywność i Integracja” . Projekt był współfinansowany ze środków gminy Skarżysko- Kamienna. W projekcie brało udział 20 osób w tym 16 osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu zostały zorganizowane konsultacje i spotkania tematyczne z fizjoterapeutą i lekarzem. Miały one na celu promowanie zdrowego trybu życia i odpowiednich nawyków żywieniowych. Uczestnicy , na zajęciach praktycznych , zapoznali się z techniką marszu z kijkami do Nordic Walking. Marsze odbywały się w miejscach na obrzeżu miasta –Bernatka ,Rejów. Na zakończenie ostatniego rajdu odbyło się ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i jabłek.

Więcej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy – Dni Otwarte/Dzień Seniora 2014

P105009620 listopada 2014 roku w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej w ramach projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” został zorganizowany coroczny Dzień Otwarty. W tym roku do organizacji obchodów włączyło się Stowarzyszenie Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Chcieć znaczy móc”, a sam Dzień Otwarty połączono z obchodami „Dnia Seniora” . Podczas uroczystości zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z działalnością Domu Środowiskowego , obejrzeć wystawę prac uczestników oraz skosztować własnoręcznie przygotowanych wypieków. Mogli wysłuchać prelekcji lekarzy medycyny: Anny Sokół –„Niepełnosprawni w życiu społecznym” oraz Agnieszki Kuduk – „Moje zdrowie psychiczne”. Dodatkową atrakcją był występ artystyczny w wykonaniu domowników DŚDS   pt. ”Cztery pory roku w poezji i w piosence”.

Więcej

Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Byczyny

wyjazd-do-byczyny-20141001-02-11W dniach 01-02.10.2014 r. został zorganizowany dwudniowy wyjazd integracyjno – edukacyjny dla uczestników projektu „ Kształcenie Inspiracja Szkolenie”. W ramach wyjazdu została zrealizowana wizyta studyjna w spółdzielniach socjalnych w Gminie Byczyna (województwo opolskie) oraz zapewniono zwiedzanie okolicznych atrakcji turystycznych.

W pierwszym dniu wyjazdu uczestnicy zwiedzili Muzeum Produkcji Zapałek
w Częstochowie, gdzie mieli okazję obejrzeć zabytkowy park maszynowy, prześledzić cały cykl produkcyjny zapałek oraz obejrzeć film nakręcony w 1913 r. „Pożar zapałczarni
w Częstochowie”, będący jednym z najstarszych zachowanych polskich dokumentów filmowych. Następnie w Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach uczestnicy brali udział w prelekcjach na temat spółdzielczości, partnerstwa i współpracy trójsektorowej. W Spółdzielni Socjalnej GRÓD w Biskupicach mieli okazję zapoznać się z działalnością podmiotu ekonomii społecznej oraz zwiedzić i zobaczyć: zbrojownię, przymierzalnię średniowiecznych strojów, tor łuczniczy, tory do rzutów nożem i toporem, wystawę narzędzi  tortur, pokaz strzelania z trebusza …

Więcej

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

kurs-1W dniach  22.09.2014 r.  i 23.09.2014 r. w Centrum Kształcenia Pracowników Służb Społecznych  w Skarżysku- Kamiennej przy ul. Legionów odbyło się szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników projektu „Kształcenie Inspiracja Szkolenie”.

Uczestnicy zapoznali się  z aspektami prawnymi udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu, z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz profilaktyką zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Uczestnicy swoją wiedzę teoretyczną mogli sprawdzić na zajęciach praktycznych. Ćwiczenia na fantomie dla uczestników szkolenia były dużym wyzwaniem. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończonym szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

Więcej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – kurs języka angielskiego

MOPSMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 informuje, że na zaproszenie do składania ofert cenowych na organizację kursu języka angielskiego dla uczestników projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II”, realizowanego w ramach Działania 7.1, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanego ze środków EFS, wpłynęły 3 oferty cenowe:

 • Oferta Nr 1: „English Assistant”, Mateusz Dąbrowski, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Żeromskiego 46A/8.
 • Oferta Nr 2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54.
 • Oferta Nr 3: Akademia Przedsiębiorczości Sp. z.o.o., 27-200 Starachowice, ul. Zgodna 2, Oddział: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 5.
 • W wyniku prowadzonego postępowania wybrano Wykonawcę, którym jest firma Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, Centrum Kształcenia Zawodowego w Skarżysku-Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, którego oferta była najkorzystniejsza pod względem ceny – 5 415,00 zł.

  Więcej

  Wyjazd integracyjny do Parku Miniatur w Inwałdzie

  MOPSW dniach od 25 sierpnia do 28 sierpnia 2014 r. uczestnicy wraz z rodzinami (około 200 osób) realizowanego projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS II” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z dziećmi wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Parku Miniatur- Świat Marzeń w Inwałdzie położonego w woj. małopolskim (w połowie drogi między Andrychowem, a Wadowicami).

  W Parku znajduje się ponad 50 miniatur budowli charakterystycznych dla państw z całego świata. Uczestnicy wycieczki w ciągu jednego dnia odbyli światową podróż  m.in. do: Londynu- pod Big Bena, pod Krzywą Wieżę w Pizie, do Paryża pod Łuk Triumfalny, na Plac Świętego Piotra w Rzymie, pod Statuę Wolności do Nowego Yorku, pod Mur Chiński.

  Następnie uczestnicy zwiedzili średniowieczną osadę, zbrojownię, salę tortur oraz park ruchomych smoków.

  W Parku Miniatur jest również lunapark, gdzie uczestnicy wycieczki spędzali dużo czasu: Zielony Labirynt, Auto Scooter, Koło Młyńskie, Pirat, Egipt Horror Show, …

  Więcej