Zakończenie kolejnego etapu działań w projekcie systemowym

MOPSW maju 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej będący Partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w realizacji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” zakończył realizację indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla Uczestników projektu posiadających status osoby bezrobotnej. W indywidualnym doradztwie wzięło udział 102 Uczestników projektu spośród których wybrano 72 osoby do udziału w warsztatach grupowych pn. „Wzbudzenie motywacji i inspiracji do rozwoju zawodowego i poszukiwania pracy”. Podczas warsztatów z doradcą zawodowym 47 Uczestnikom określono preferencje odnośnie kierunków szkoleń zawodowych. Zgodnie z nimi określono następujące kierunki szkoleń:

 • opiekunka osób starszych – 8 osób;
 • operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym – 10 osób;
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i minimum sanitarnym – 12 osób;
 • kucharz z elementami cateringu i organizacją przyjęć okolicznościowych – 7 osób;
 • uprawnienia SEP do 1 kV – 1 osoba;
 • kosmetyczka z elementami wizażu i stylizacji paznokci – 9 osób.

Więcej

Trwa rekrutacja do projektu

MOPSInformujemy, iż trwa rekrutacja do projektu pn. „Kształcenie Inspiracja Szkolenie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który adresowany jest do osób spełniających następujące kryteria:

 • wiek: 18–24 lata;
 • status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej;
 • wykształcenie maksymalnie średnie.

Więcej

Poszukiwany Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją VI edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalisty ds. zamówień publicznych

Więcej

Poszukiwani specjaliści do pracy w projekcie systemowym “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją VI edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje osób:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • profilaktyka uzależnień ( prowadzenie zajęć ind i gr. oraz grup wsparcia);
 • prawnika (poradnictwo prawne);
 • psychologa (prowadzenie zajęć grupowych i grup wsparcia);
 • logopedę;
 • lekarzy psychiatrów;
 • terapeutów;
 • informatyka (prowadzenie warsztatów informatycznych).

Więcej

Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją VI Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z Uczestnikami projektu:

 • lekarza medycyny pracy

Więcej

Rekrutacja do VI edycji projektu systemowego

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 155 osób zrekrutowanych w 2013 roku z terenu miasta Skarżyska-Kamiennej będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej i ich otoczenia poprzez:

 • działania wspierające aktywizację zawodową-doradztwo zawodowe,
 • poradnictwo oraz wsparcie indywidualne i grupowe w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych – poradnictwo psychologiczne, prawne, zawodowe, edukacyjne, specjalistyczne oraz warsztaty informatyczne realizowane w Klubie Integracji Społecznej MOPS,
 • uzupełnienie wykształcenia ogólnego na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym m.in. pokrycie kosztów kursów językowych, komputerowych i inne wg potrzeb uczestników,
 • zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego, mającego na celu uzyskanie zawodu lub przygotowania zawodowego,
 • pokrycie częściowo kosztów turnusów rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej,
 • pokrycie częściowo lub w całości kosztów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych,
 • udział w imprezach integracyjnych.

Więcej

Poszukiwany specjalista ds. promocji w projekcie “Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją VI Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • specjalistę ds. promocji (prowadzenie strony internetowej i przygotowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych).

Więcej

Poszukiwany specjalista do prawnej obsługi projektu „Nowe Szanse w MOPS”

W związku z realizacją VI Edycji Projektu “Nowe Szanse w MOPS”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej” Działanie 7.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 “Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do obsługi projektu:

 • prawnika (obsługa prawna projektu)

Więcej

Spotkanie mikołajkowe

Dnia 15 grudnia 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się spotkanie Mikołajkowe dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS”. Imprezę rozpoczęło wystąpienie koordynatora oraz krótka prezentacja informacji na temat kończącej się już V edycji projektu. Następnie osoby biorące udział w projekcie oraz ich dzieci miały okazję wspólnie obejrzeć film w technice 3D „Asterix i Obelix: W służbie Jej Królewskiej Mości” po którym do Kina zawitał św. Mikołaj wraz z Śnieżynką i elfami. Wręczył on paczki zarówno dzieciom jak i dorosłym. Rodzinna impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dzieci chętnie pozowały do „mikołajkowych fotografii”.

Więcej

Dzień Pracownika Socjalnego

21 listopada jest „Dniem Pracownika Socjalnego”. Jak co roku, w tym dniu przyznawane są nagrody i wyróżnienia za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W bieżącym roku zgłoszono ogółem 146 wniosków o nagrody (w tym 72 wnioski o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 74 wnioski w kategorii zespołowej).
Minister Pracy i Polityki Społecznej w roku 2012 przyznał 14 nagród pieniężnych (10 nagród indywidualnych oraz 4 nagrody zespołowe). Przyznano również 18 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych.

Więcej