Poszukiwany Lekarz medycyny pracy do projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”

MOPSW związku z realizacją Projektu “Kształcenie Inspiracja Szkolenie”, w ramach Priorytetu VII “Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 “Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 “Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej poszukuje:

1. Do pracy z uczestnikami projektu:

  • Lekarza medycyny pracy

Więcej

Konferencja promująca projekt „Nowe Szanse w MOPS”

W dniu 28 listopada 2012 r. w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja promująca projekt „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
Celem konferencji było podsumowanie dotychczasowych działań projektu, który adresowany jest głównie do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej

III Skarżyski Marsz Różowej Wstążeczki

12 października 2012 r. już po raz trzeci mieszkańcy miasta wzięli udział w Skarżyskim Marszu „Różowej Wstążeczki” – marszu, promującym profilaktykę raka piersi, jak również zachęcającym do wykonania pierwszego kroku w kierunku badań profilaktycznych przez mieszkanki miasta.
Różowa wstążeczka to międzynarodowy symbol walki z rakiem piersi, uczestnicy marszu solidaryzują się z kobietami po mastektomii piersi.

Więcej

Impreza integracyjna

W dniu 28 września 2012 roku Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej wraz z rodzinami w ramach projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wzięli udział w spotkaniu integracyjnym, które odbyło się na terenie Muzeum im. Orła Białego przy ulicy Słonecznej 90 w Skarżysku-Kamiennej.
Podczas spotkania organizatorzy zapewnili uczestnikom wiele atrakcji.
Uczestnicy mogli zapoznać się z ekspozycją plenerową, na której wystawiony jest głównie sprzęt wojskowy. Jest to jedna z największych kolekcji militariów w Polsce, zawierająca wiele unikatowych eksponatów, o których ciekawie opowiadał przewodnik.
Największą atrakcją cieszyła się przejażdżka wozem pancernym z okresu II wojny światowej.
Wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku, jak i grillowanie sprzyjały świetnej zabawie integracyjnej.

Więcej

Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Bałtowa

W dniach od 02.07 2012r. do 06.07.2012 r. uczestnicy projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z dziećmi wzięli udział w wycieczkach integracyjnych do Bałtowa.

Podczas wycieczek organizatorzy zapewnili uczestnikom miłe spędzanie wolnego czasu z wieloma atrakcjami między innymi:

  • zwiedzanie ścieżki edukacyjnej Jura Park pełnej realistycznych modeli dinozaurów sprzed milionów lat,
  • zwiedzanie Zwierzyńca Bałtowskiego, gdzie w specjalnie przystosowanym do tego schoolbusie można było podziwiać ostoję dzikiej zwierzyny w ich naturalnym środowisku. Była to niepowtarzalna okazja, aby obejrzeć z bliska m. in.: daniele, muflony, owce kameruńskie, żubry, bydło zebu, makaki, ostronosy, mary, różnorodne bażanty, pawie i wiele innych zwierząt,
  • zwiedzanie Prehistorycznego oceanarium, w którym wszyscy z zachwytem oglądali prehistoryczne ogromne, morskie zwierzęta wyświetlane w technologii 3D,
  • projekcję filmu w kinie emocji – Cinema 5D.

Więcej

II Skarżyski Marsz “Różowej Wstążeczki”

7 października 2011 r. ulicami Skarżyska-Kamiennej przeszedł po raz drugi „Marsz Różowej Wstążeczki” – marsz, który ma oswajać mieszkańców naszego miasta z tematem raka piersi, jak również zachęcać do wykonania pierwszego kroku w kierunku badań profilaktycznych przez mieszkanki.

Kilka minut po godzinie dwunastej uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry przeszli przez miasto na plac Staffa, gdzie odbył się piknik profilaktyczny.

W ramach pikniku kobiety mogły bezpłatnie wykonać badanie piersi oraz cytologię szyjki macicy.

Więcej

Konferencja “Nowe Szanse w MOPS”

W dniu 30 września 2011 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej odbyła się konferencja promująca i podsumowująca dotychczasowe działania prowadzone w ramach projektu „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej

Wyjazd integracyjny do Sandomierza

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej realizujący projekt systemowy „Nowe Szanse w MOPS” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż w ramach działań projektowych odbędą się wyjazdy integracyjne uczestników projektu i ich rodzin do Sandomierza.

Więcej

Sport dla wszystkich

W  czwartek  26 maja w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji oraz na boisku Orlik odbył się piknik sportowy “Sport dla wszystkich” zorganizowany z okazji zbliżającego się “Dnia Dziecka”.
Piknik sportowy zorganizowany został przez Urząd Miasta Skarżysko-Kamienna, Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji, Międzyszkolny Klub Sportowy Gala oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

W imprezie uczestniczyli także beneficjenci projektu systemowego “Nowe Szanse w MOPS” wraz z rodzinami.

Więcej

Targi pracy

W dniu 18 maja 2011 r. w godzinach 10.00-13.00 w Hali Sportowej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Sienkiewicza 34 w Skarżysku-Kamiennej odbyły się  Targi Pracy dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców. Organizatorem Targów był Powiatowy Urząd Pracy, a patronat objął starosta skarżyski.

Od godziny 10.00 można było porozmawiać z przedstawicielami firm i instytucji oferujących miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Na miejscu można było uzyskać informacje o aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu.

Więcej

Doradztwo zawodowe

Od 28 marca 2011 roku uczestnicy IV edycji projektu systemowego „Nowe Szanse w MOPS” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rozpoczęli udział w grupowym doradztwie zawodowym prowadzonym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej, który jest partnerem w projekcie systemowym.

Więcej

Mikołajkowe Spotkanie Integracyjne

Dnia 4 grudnia 2010 r. w Kinie Wolność w Skarżysku-Kamiennej odbyła się impreza integracyjna dla uczestników projektu „Nowe Szanse w MOPS”. Osoby biorące udział w projekcie oraz ich dzieci miały okazję wspólnie obejrzeć film „Toy story 3”. Następnie do Kina zawitał św. Mikołaj, który wręczył paczki zarówno dzieciom jak i dorosłym. Rodzinna impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, a dzieci chętnie pozowały do „mikołajkowych fotografii”.

Za kilka, kilkanaście lat będą miały co wspominać.

Więcej